Căn hộ đảo Kim Cương

Đội ngũ

Phan Tiên

Thức Bô

Phan Rin

Khởi công
2023
Vị trí
Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh
Diện tích
300m²