Series “Đối thoại với các Kiến trúc sư ở Đông Nam Á”: KIENTRUC O

Nằm trong Series “Đối thoại với các Kiến trúc sư ở Đông Nam Á” được đăng trên tạp chí SPACE, kiến trúc sư Park Changhyun của Văn phòng "a round architects" ở Hàn Quốc đã có bài phỏng vấn kiến trúc sư Đàm Huỳnh Quốc Vũ của Văn phòng KIENTRUC O.