CO-Working Uniwork

Khởi công
2023
Đội ngũ

Ông Tiên

Đức Rin

Duy Thức

Vị trí
Q3, TP Hồ Chí Minh
Diện tích
300m²
Chủ đầu tư
Uniworks