Nhà anh Phúc

Khởi công
2023
Đội ngũ

Ông Tiên

Duy Thức

Đức Rin

Vị trí
Kìngdom Tô Hiến Thành, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Diện tích
80m²