Khách sạn Hồng Môn

Khởi công
2023
Đội ngũ

Ông Tiên

Đức Rin

Duy Thức

Vị trí
Đà Lạt, Việt Nam
Diện tích
1000m²