Sơn Trà Hill

Khởi công
2023
Đội ngũ

Phan Tiên

Đức Rin

Duy Thức

Vị trí
Phú Quốc, Việt Nam
Diện tích
500m²