Nhà chị Thy

Khởi công
2023
Đội ngũ

Phan Tiên

Phan Rin

Thức Bô

Vị trí
Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
Diện tích
300m²