Nhà Ms. Nhi

Khởi công
2023
Đội ngũ

Phan Tiên

Thức Bô

Phan Rin

Vị trí
Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Diện tích
250m²